اگر فکر میکنید می توانید در ساخت بازی سهیم باشید و یا داستانی دارید که از رویش می توان یک بازی ساخت به سایت زیر سر بزنید.

 

www.df-team.ir

محلّ ثبت نام در سایت:

http://dfteam.forumotion.com 

 


دسته ها :
جمعه ششم 10 1387
X